Một số gợi ý nếu gặp lỗi trong quá trình đăng nhập

Nguyên nhân 1 Quý thầy cô vui lòng kiểm tra lại email dùng để đăng nhập có đúng tên miền @husc.edu.vn hay không. Nếu quý thầy cô đăng nhập bằng email không thuộc tên miền này, sẽ xuất hiện thông báo:
"Lỗi ủy quyền - Lỗi 403: org_internal - This client is restricted to users within its organization"
Nguyên nhân 2 Nếu email đã đúng, quý thầy cô hãy thử đăng nhập vào email trước, sau đó quay lại đây đăng nhập vào hệ thống.
Nguyên nhân 3 Nếu không thuộc các nguyên nhân ở trên, mà vẫn bị báo "Lỗi ủy quyền" hoặc tự thoát ra, quý thầy cô vui lòng thử đăng nhập trên trình duyệt khác (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, ...).
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua các thông tin hỗ trợ bên dưới. Trân trọng cảm ơn.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ
NLH Huấn
Điện thoại
0983145813
Email
nlhhuan@gmail.com
Facebook